Mataric
 
  Početna / Događaji

Srpski-Hrvatski | Magyar | English   

Susret Matarića - Sombor 2006

Dr. Matarić Tamaš (Matarits Tamás) je advokat u Budimpešti (Mađarska). Njegov pradeda Ferenc napustio je Sombor oko 1900-te godine. Rodbinske veze sa ovdašnjim, somborskim Matarićima su prekinute početkom 1970-tih godina. Tamaš se nedavno odlučio da pronađe svoju rodbinu i u tome je uspeo uz pomoć SomborNet-a. Početkom oktobra Sombor i rodbinu Matariće posetili su Tamaš, sestra Reka (Réka) i roditelji Ištvan (István) i Zita.Tamaš sa prigodnom-poklon majicom. Somborskim Matarićima, kao najvredniji poklon,
poklonio je svoje porodično stablo (istraženo od strane SomborNet-a)
sve do prve polovine 1700-tih godina što je porodično stablo i rodbine u Somboru.
Matarići - zajednički snimak onih koji su posetili nekadašnje salaško naselje Matarići.Matarići - najbliža rodbina, posle svečanog-porodičnog ručka.Poseta domu Matarić Marije.Poseta domu Lukić (Matarić) Marije.Mladi Matarići (1).Mladi Matarići (2).Poseta Malom katoličkom groblju.Poseta Velikom katoličkom groblju.Istočno od Žarkovca nekad je postojalo salaško naselje Matarići.
Pronađeni su ostaci - ruševine jednog salaša. Svi Matarići u svetu vuku korene sa ovih salaša!Ištvan i Zita.Salaš Matarić Pavla u Gradini gde je priređena svečana-porodična večera.Reka je ovo našla u podrumu ostataka jednog salaša u Matarićima.Pavle i Ištvan na Matarićima.U poseti Matarić Mati i Maji, salaš u Nenadićima.
 

Prvi svetski susret Matarića - Sombor 2007Susret Matarića - Sombor 2006