Mataric
 
  Početna / Albumi

Srpski-Hrvatski   

1.

Porodične slike, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić


Đeno Matarić - Opštinari (pog. u I svetskom ratu)


Roza, Đeno, supruga Kata, Paulina, Marija, Ivan -
porodica 
Andrije Matarića - Opštinari (sl. 1938)


Pavka (Paulina), Marija i Đeno Matarić,
deca Andrije Matarića - Opštinari (sl. oko 1942)


Marija Matarić - Opštinari, Matarić Josip - Brdari,
Ana Matarić - Nacini (Božić 1956)

 

1.

Porodične slike, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić

2.

Matarići, salaši, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić

3.

Tamás Matarits, ALBUM 1

4.

Tamás Matarits, ALBUM 2