Mataric
 
  Početna / Albumi

Srpski-Hrvatski   

2.

Matarići, salaši, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić


Stambena zgrada pokrivena trskom (sl. 1961)


Okop - dvorište sa stokom na ispaši (sl. 1961)


Sadivanje kamara slame nakon žetve (sl. 1961)


Matarićka zaprega u svadbi (sl. 1958)

 

1.

Porodične slike, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić

2.

Matarići, salaši, poslala dr. Marija (Pavla) Matarić

3.

Tamás Matarits, ALBUM 1

4.

Tamás Matarits, ALBUM 2