Marija Matarić

Pol: Žensko
Otac: Pavle Matarić
Majka: Stana Matarić
Rođenje: 1978