Drago Dujmović

Pol: Žensko
Otac: Stipan Dujmović
Majka: Kata Raić
Rođenje: 1926
Smrt: 2006