Paulina Matarić

Pol: Žensko
Otac: Andreas Matarich
Majka: Catharina Strilich
Rođenje: 1926
Smrt: 1989

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Marko Parčetić r. 1922 s. 1976
Brak: 1947
Deca:
  Stana Parčetić Female r. 1948 s. 1949
  Josip Parčetić Female r. 1950
  Katica Parčetić Female r. 1953
  Stana Matarić Female r. 1960