Marija Matarić

Pol: Žensko
Otac: Franjo Matarić
Majka: Kata Bogdan
Rođenje: 1937

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Mato Lukić r. 1930 s. 1972
Brak: pre 1957
Deca:
  Antun Lukić Female r. 1957
  Terezija Lukić Female r. 1962