Stana Matarić

Pol: Žensko
Otac: Marko Parčetić
Majka: Paulina Matarić
Rođenje: 1960

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Pavle Matarić r. 1952
Brak: pre 1978
Deca:
  Marija Matarić Female r. 1978
  Gašpar Matarić Female r. 1980
  Ana Matarić Female r. 1990