Pavle Matarić

Pol: Muško
Otac: Gašpar Matarić
Majka: Manda Karas
Rođenje: 1952

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Stana Matarić r. 1960
Brak: pre 1978
Deca:
  Marija Matarić Male r. 1978
  Gašpar Matarić Male r. 1980
  Ana Matarić Male r. 1990