Mato Matarić

Pol: Muško
Otac: Gašpar Matarić
Majka: Manda Karas
Rođenje: 1947

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Marija Džinić r. pre 1956
Brak: pre 1971
Deca:
  Martina Matarić Male r. 1971
  Martin Matarić Male r. 1974