Ana Matarić

Pol: Žensko
Otac: Lazarus Matarich
Majka: Esthera Djurkovich
Rođenje: 1912
Smrt: 1962

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Stipan Matarić r. 1908 s. 1992
Brak: pre 1931
Deca:
  Josip Matarić Female r. 1931 s. 1981
  Franjo Matarić Female r. 1935 s. 1990
  Stipan Matarić Female