Ivan Matarić

Pol: Muško
Otac: Stephanus Matarich
Majka: ? ?
Rođenje: 1909
Smrt: 1977

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Tamira Nikolić r. 1923 s. 1969
Brak: