Pauline Csuvardics

r. oko 1862
s. pre 1886
r. pre 1847
s.
r. pre 1847
s.