Simon Matarich

r. 4 mar 1823
s.
r. 1 maj 1800
s. 12 avg 1879
r. pre 1803
s. pre 1879
r. 1777
s. 5 apr 1849
r. oko 1779
s. pre 1849
r. pre 1755
s.
r. pre 1755
s.