Katica Parčetić

Pol: Žensko
Otac: Marko Parčetić
Majka: Paulina Matarić
Rođenje: 1953

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Josip Krajninger r. 1952
Brak: pre 1976
Deca:
  Marko Krajninger Female r. 1976
  Josipa Krajninger Female r. 1979