Josip Parčetić

Pol: Muško
Otac: Marko Parčetić
Majka: Paulina Matarić
Rođenje: 1950

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Danica Gradinski r. 1952
Brak: pre 1981
Deca:
  Margareta Parčetić Male r. 1981