Stana Parčetić

Pol: Žensko
Otac: Marko Parčetić
Majka: Paulina Matarić
Rođenje: 1948
Smrt: 1949