Maja Ćurić

Pol: Žensko
Otac: Branko Ćurić
Majka: Marina Matarić
Rođenje: 1981