Marina Matarić

Pol: Žensko
Otac: Ðeno Matarić
Majka: Marija Firanj
Rođenje: 1959

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Branko Ćurić
Brak: pre 1980
Deca:
  Siniša Ćurić Female r. 1980
  Maja Ćurić Female r. 1981