Terezija Lukić

Pol: Žensko
Otac: Mato Lukić
Majka: Marija Matarić
Rođenje: 1962

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Stipan Fratrić
Brak:
Deca:
  Stipo Fratrić Female r. 1999