Martina Matarić

Pol: Žensko
Otac: Mato Matarić
Majka: Marija Džinić
Rođenje: 1971

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Božo Gunjača
Brak:
Deca:
  Ana Gunjača Female
  Mihovil Gunjača Female