Marija Džinić

Pol: Žensko
Otac:  
Majka:  
Rođenje: pre 1956

Porodica 1

Suprug-a/Partner: Mato Matarić r. 1947
Brak: pre 1971
Deca:
  Martina Matarić Female r. 1971
  Martin Matarić Female r. 1974